Main Menu
home
kvalifikace
překlady
tlumočení
výuka
ostatní služby
kontakt
reference
Přihlásit

Zapomenuté heslo
Statistika
Návštěvníků: 349323
home arrow kvalifikace
Profesionální kvalifikace
Bc. Zdeňka Vaccino Kirschnerová
řádná členka Jednoty tlumočníků a překladatelů
(JTP je členem mezinárodní federace překladatelů FIT - Fédération internationale des traducteurs, organizace třídy "A" uznané UNESCO)

Dosažené vzdělání:
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, obor jazyk italský (překladatelství a tlumočnictví)
Státní zkouška z jazyka italského, 1999 (kategorie C1 dle Rady Evropy)

Zkoušky a certifikáty:
Státní zkouška z jazyka italského, 1999 (kategorie C1 dle Rady Evropy)
Italská terminologie v právu Evropské unie a italský právní řád, 2010 (seminář Komory soudních tlumočníků České republiky)

Ceny a ocenění:
Finalistka soutěže Premio Francesco Petrarca ustavené Velvyslanectvím Italské republiky a Italským kulturním institutem v Praze s prací Il linguaggio della pubblicità (Jazyk reklamy), 1999

Praxe:
Od roku 1998     překladatelka a tlumočnice
dosud                spolupráce s mnoha významnými českými a italskými společnostmi 
                        a agenturami (viz. reference)
                        výuka italského jazyka
                        soukromá výuka italštiny pro jednotlivce, skupiny i firmy

Od roku 1999     asistentka Technology Italian Services, s r.o.
do roku 2009     (překladatelka a tlumočnice pro vedení firmy a klienty, vedení
                        kompletní kancelářské agendy, jednání s klienty a dodavateli,
                        doprovod českých klientů v Itálii a italských dodavatelů v České
                        republice a na Slovensku, tlumočení obchodních jednání, technických
                        školení, prezentací apod.)

Specializace:
obchod, pojištovnictví, administrativa, ekonomika, právo, technické obory: strojírenství, stavebnictví, topenářství