Main Menu
home
kvalifikace
překlady
tlumočení
výuka
ostatní služby
kontakt
reference
Přihlásit

Zapomenuté heslo
Statistika
Návštěvníků: 350310
home arrow překlady
Překlady
Překlady aktivní i pasivní (do italštiny i z italštiny)
 • obchod (veškerá korespondence, obchodní smlouvy, katalogy, prezentace, reklama, marketing, účetní rozvahy atd.)
 • právo (smlouvy, rozsudky, stanoviska, žaloby, plné moci, posudky atd.)
 • technika (technické manuály, katalogy, certifikáty, směrnice kvality atd.)
 • úřední doklady a administrativa (rodné listy, oddací listy, občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní doklady, vysvědčení, technické doklady vozidel, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního rejstříku, osvědčení atd.)
 • pojišťovnictví (prohlášení stran, protokoly, záznamy o dopravní nehodě atd.)
 • kinematografie (titulkování a scénáře)
 • IT (webové stránky, lokalizace)
 • přepisy a překlady audio a video nahrávek
 • on-line překlady e-mailových zpráv
 • jazykové korektury a korektury prováděné rodilým mluvčím
 • výtahy z textu v italském jazyce, popř. v českém jazyce a jejich překlad
Ceník

překlad do italského jazyka 345 Kč/NS
překlad do českého jazyka 300 Kč/NS
jazyková korektura práce jiného překladatele 130 Kč/NS
přepis a překlad audio a video nahrávek 520 Kč/NS
titulky do italského jazyka 15 Kč/titulek
titulky do českého jazyka 11 Kč/titulek


Příplatky
expresní překlad + 50%
reklamní texty + 40%
veřejné projevy + 30%

Slevy
Slevy je možné poskytnout při dlouhodobé spolupráci nebo v případě, že objednavatel netrvá na přesném termínu odevzdání, pečlivém vyjadřování, nebo na autorské korektuře přeloženého textu.

Cena zahrnuje autorskou korekturu překladu, korekturu rodilým mluvčím a formát dle přání zákazníka (word, excel, power point, PDF, atd.)
Způsob dodání: e-mailem, faxem, poštou, kurýrní službou, osobně.


Všeobecné podmínky pro překlady doporučené Jednotou tlumočníků a překladatelů
Cena za překlad se stanoví podle počtu normostran (NS) cílového textu. 1 NS se rozumí 1800 znaků včetně mezer. Minimem při fakturaci je 1 NS. Rovněž je možné dohodnout se na jiném způsobu počítání (za řádek, za slovo, za fyzickou stranu dokumentu apod.).
Běžný časový limit pro vypracování překladu je 6 NS překladu za 1 pracovní den. Den převzetí výchozího textu a den odevzdání překladu objednavateli se do tohoto limitu nepočítají. Pokud je překlad požadován v mimořádně krátké lhůtě je možné dohodnout se na expresním termínu.
Předpokladem je dobře srozumitelný a čitelný výchozí text.
V případě dlouhodobé spolupráce je možno uzavřít smlouvu o překladu obsahující konkrétní podmínky a dosáhnout tak slevy z běžné ceny.

Reklamace
Zákazník má právo na reklamaci překladu do 14 dní od jeho obdržení, přičemž je v tomto případě povinen uvést důvody reklamace. Po tomto termínu se předpokládá, že překlad je bez vady.