Main Menu
home
kvalifikace
překlady
tlumočení
výuka
ostatní služby
kontakt
reference
Přihlásit

Zapomenuté heslo
Statistika
Návštěvníků: 350309
home arrow tlumočení
Tlumočení

Bilaterální tlumočení (do italštiny a z italštiny): simultánní, konsekutivní, doprovodné.

  • obchodní jednání
  • veletrhy a výstavy
  • konference
  • firemní prezentace, školení a briefing day
  • divadlo a film
  • doprovod 

Tlumočení je možné po celé České republice i v zahraničí.

Ceny
Doprovodné tlumočení                                   1.550 Kč/půlden
Konsekutivní tlumočení                                  2.300 Kč/půlden
Simultánní tlumočení                                     3.250 Kč/půlden
Tlumočení dlouhometrážního filmu                  1.650 Kč

Příplatky
Tlumočení se záznamem díla                         + 50%
Tlumočení nad 8 hodin denně                        + 15% za každou započatou hodinu
Tlumočení ve zdraví škodlivém či
rizikovém prostředí                                       + 30%

Slevy
Slevy lze poskytnout při pravidelné dlouhodobé spolupráci.

Cena nezahrnuje případné cestovní náhrady (cestovné, stravné, ubytování apod.) hrazené zákazníkem dle dohody nebo dle platných předpisů České republiky.

Výše uvedené ceny jsou platné při fakturaci v Kč subjektům se sídlem v České republice. Ohledně případného ocenění a fakturace v Euro prosím pište na Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Všeobecné podmínky pro tlumočení doporučené Jednotou tlumočníků a překladatelů
Před zahájením tlumočení uzvřou tlumočník a objednavatel dohodu, která bude podrobně uvádět všechny podmínky týkající se práce tlumočníka, mimo jiné i podmínky pro odstoupení od smlouvy nebo případné ubytování a stravování tlumočníka.

Pracovní den tlumočníka trvá 8 hodin včetně přestávek, přerušení a dopravy. Minimální sazba je půlden (1-4 hodiny). Výjimečně lze dohodnout hodinovou sazbu. Tlumočník má právo započítat do své pracovní doby i čas strávený na cestě mimo svou provozovnu. 

Qualora il committente disdicesse l'attività dell'interprete già accordata nel periodo di tre giorni feriali prima dell'inizio del lavoro oppure in un periodo inferiore, deve pagare una tassa di annullamento pari ai 50% della tariffa base se si tratta di un lavoro per un giorno, e al 100% della tariffa base se si tratta di un lavoro più lungo oppure se il committente disdice il lavoro nel giorno del suo svolgimento.

L'interprete non ha diritto di recedere dal contratto per altri motivi che quelli legali (conferma del medico, forza maggiore), qualora non avesse prima accordato diversamente con il committente.

Tutte le informazioni sentite durante le sedute non pubbliche, l'interprete deve ritenerle strettamente confidenziali.

Il risultato dell'attività creativa intellettuale dell'interprete è espresso in vocaboli parlati ed è destinato esclusivamente all'ascolto immediato e non ne risulta per l'interprete alcuna responsabilità legale. La sua registrazione acustica, senza il previo accordo contrattuale dell'autore, è inammissibile. Per qualsiasi utilizzo e diffusione dell'opera d'autore dell'interprete è assolutamente necessario il consenso dell'interprete. La registrazione acustica del testo interpretato è l'oggetto dei diritti d'autore dell'interprete secondo la legge dei diritti d'autore. Il committente può in anticipo stipulare con l'interprete, il contratto autonomo di registrazione dell'opera.

Il committente non è autorizzato a richiedere dall'interprete altra attività sopra l'ambito dell'accordo (per es. traduzione scritta, verbale, servizi di guida, organizzativi, eventi sociali e altri). Il committente è obbligato a consegnare all'interprete in tempo, prima dell'inizio dell'interpretariato, gli interventi scritti ed eventuali altri materiali base.

Eventuale alloggio dell'interprete viene assicurato in camere singole con servizi, e il committente assicura il vitto dell'interprete oppure gli concede un'adeguata pausa per il vitto. Il committente deve trasportare l'interprete al luogo dello svolgimento dell'attività. Qualora l'interprete viaggiasse a spese proprie, il committente è obbligato a pagargli il viaggio. In caso di volo all'estero ha l'interprete diritto ad un biglietto cambiabile,e se non è possibile utilizzare l'aereo, al treno in prima classe Previo accordo l'interprete può accettare un soluzione diversa.

L'interprete ha diritto di rifiutare il lavoro in un ambiente inaccettabile per motivi fisici, psichici, morali-etici, in condizioni ignobili oppure inadatti dal punto di vista tecnico per l'esecuzione della professione (ambiente nocivo, a rischio ecc.).